Kontaktirajte Carnekkt.com Aukcije

Najveća polovna platforma automobila u Evropi

Pored naše aukcije, Carnekt.com nudi čitav niz usluga remarketinga za našu rastuću mrežu pouzdanih dobavljača trećih strana. Kada dobavljač odluči da proda vozilo, Carnekt.com radi ostalo — od podizanja vozila, do izbora kanala (uključujući prekograničnu prodaju), upravljanja zalihama, rekondicioniranja vozila i obezbeđivanja dobavljača da dobiju najbolju cenu. Popunite dole da stupite u kontakt sa Carnekt.com timom i razgovarajte o uslugama koje vam možemo ponuditi.

Postojeći kupac?
Kontaktirajte nas za posle prodaje
Pošaljite