Po predaji

Dôležité informácie týkajúce sa platieb vozidiel

Aukčná platforma Carnext.com je v súlade s európskymi smernicami a predpismi týkajúcimi sa všetkých platieb a transakcií

Tu sú niektoré dôležité body týkajúce sa platobného procesu:

Všetky platby musia pochádzať z účtu, ktorý vlastní obchodník/spoločnosť, ktorá auto kúpila.

Môžeme prijímať len oficiálne bankové prevody. Cash Money alebo alternatívne spôsoby platby online sú zakázané.

Za každé vozidlo, ktoré vám bude pridelené, vám LeasePlan pošle e-mailom oznámenie o predaji (NOS). Tento systém NOS bude obsahovať všetky potrebné údaje o vozidle, polohe a platobných údajoch.