Μετά τις Πωλήσεις

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές οχημάτων

Η Πλατφόρμα Δημοπρασιών Carnext.com συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς σχετικά με όλες τις πληρωμές και τις συναλλαγές.

Εδώ είναι μερικά σημαντικά σημεία σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής:

Όλες οι πληρωμές πρέπει να προέρχονται από το λογαριασμό που ανήκει στον έμπορα/εταιρεία που αγόρασε το αυτοκίνητο.

Μπορούμε να δεχτούμε μόνο επίσημες τραπεζικές μεταφορές. Απαγορεύονται τα χρήματα σε μετρητά ή εναλλακτικές μεθόδους online πληρωμής.

Για κάθε αυτοκίνητο που σας έχει ανατεθεί, η LeasePlan θα σας στείλει μέσω email μια Ειδοποίηση Πώλησης (NOS). Αυτό το NOS θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα οχήματος, θέσης και πληρωμής.